آورده اند که چون بدیدی جوانی بر درختی تکیه زد بدان که او عشقی در سینه پنهان دارد که تا به مقصد نرسد در خوشحالی نیز همین آشفته حالی را بر دوش دارد، و اصلا از خدا که پنهان نیست پس بر شما نیز پیدا باشد که اصلا عاشق  دنیایی را سیر میکند که ما حتی فهم زبان مردم آن دنیا نتوانیم کرد... اماااااا

هر آنچه عجیب و غریب و نا آشنا اندر احوالات عاشق آمد ، ضرب در 10 بشد و به توان 1000 برسید و جمع در عدد ایکس شد (که این ایکس هر رقمی را تواند که دارا باشد)و در مورد دانشجو صادق آمد،علی الخصوص بانوان دانشجو، (بر دوستان پوشیده نیست که دختران خود از تمام عالم مجزا و زبان و دنیای مجزا که هیچ ، حتی نگاه و اعمال آنها هم گاهی وقت ها آن ننماید که حقیقتا هست).

خلاصه، بر آن شدیم که بگوییم تفسیری چند ازین اعمال و رفتار را(جاست ابوات گرلز):

1)من درس ندارم: این جمله زمانی به کار رود که حوصله سر رفته باشد و حال و مجال مناسبی برای درس نباشد

2)من درس ندارم(شب امتحان): یعنی تعداد جزوات بسیییی زیاد بود و من نتوانستم حدود نیمی از آنها را مطالعه کنم

3)حلا شب بلند میشم 1 دور دیگه دوره میکنم(شب امتحان): من درس نخوانده ام و بسی پشیمانم و استرس در عضو عضو اینجناب رخنه کرده

     *توجه کنید که این جمله فقط جمله است و هیچ ارزشی از نظر انجام عمل ندارد.

4)من خسته شدم از بس خوندم ... کی امتحان میدیم پس؟(صبح امتحان):اینجا گوینده فقط قصد دارد که چیزی گفته باشد

5)حالا بذار 1 دور دیگه دوره کنم(قبل امتحان):نیت مرور نمونه سوالات است به روش چشم چرخانی سریع

6)من اون جزوه خلاصه هه رو نخوندم:تمام متون خوانده شده و فقط آن جزوه هه مانده

6)من هیچچچچیییییییی نخوندم:اینجا باید دریافت که گوینده حتی پاورقی های کتاب را نیز به حافظه سپرده

     *این بند در مورد افراد خاصی صحت دارد.

7)من که امتجانو گند زدم(بعد امتحان):امتحان را بهتر از همه داده است

    *این بند نیز قابلیت تعمیم(؟) به عموم را ندارد.

8)پول دارم : به اندازه کرایه تا دانشگاه کیف حاوی پول است

9)نه بابا پول نمیخوام دارم:اینجا گوینده عاجزانه و به طور غیر مستقیم طالب پول است.

10)حالا فرقی نمیکنه چقدر پول بریزی تو حسابم بابا: گوینده بسیار پول لازم است

11)مامان من که فقط تو اتاقم یا کتابخونه... تو با بابا برو ولایتمون : به شدت مایل است که خانواده در کنار او باشند

12) بابا اگه خوش میگذره با مامان بیشتر بمونید اونجا،هرموقع از تفریح دیگه خسته شدید بعد با انرزی بیاید خونه: اینجا گوینده منتظر بازگشت والدین است و از تنهایی کار او به جنون کشیده است و بعد از گذاشتن گوشی گریه سر میدهد

13)من تنهایی راحتم اینجا... درس میخونم، خونه هم که ساااااکتتتت: یعنی گوینده محتاج است که کسی از او یاد کند و دری بزند بر خانه

14)نه من درس دارم مرسی شام نمیام خونتون فامیل عزیز:با اینکه گوینده مایل به درس است ولی تنهایی امان ازاو بریده و اگر کمی بیشتر و البته دوستانه و از ته دل از او دعوت به عمل آرید حتما لبیک گفته و 2 سوت بعد دم خانه شماست

15)و...

این نکات را بیان کردیم که بدانید این روح لطیف دختر غم نمیخورد بلکه دنبال غم میگردد... میگردد دنبال اینکه ببیند کی کجا راحت تر است... دوست ندارد کسی پابند او شود...دوست ندارد کسی با دیدن او ناراحت شود... دوست ندارد او را آویزان بخوانند... دوست دارد اگر کسی میخواهد با او همدردی کند او را فهمیده باشد ... نه فقط پاره کردن تکه های تعارف و دست در جیب کردن و حرف از سختی کشیدن...1 دختر وقتی موافق 1 چیزیست شاید متنفر است از آن و یا وقتی چیزی را نمیخواهد یعنی به شدت دلش میخواهد... وقتی دم از تنهایی و سکوت میزند شاید جمع را دوست دارد... وقتی به مهمانی میرود شاید خنده های او از ته دل باشد چون دوست ندارد کسی غم او را بداند... چون اگرچه گاهی وقتها غمگین میشود... غصه میخورد ... ولی این فقط برای بعضی وقت هاست... گاهی تنهایی را ترجیح میدهد به اینکه به مهمانی برود درحالی که میداند شاید کسی با دیدن او ناراحت شود....

به این میگویند دختر.... دختری که فقط کسانی میتوانند او را بفهمند که هم جنس او باشند... از هم جنسان او هم کسانی میتوانن او را بفهمند که وقتی  را که خودشان این سنی بوده اند را فراموش نکرده باشند....کسانی که غصه یاب باشند ... کسانی که تک تک حروف کلمه هایی را که به کار میبرند از ته دل گفته باشند نه فقط برای رفع تکلیف...

بعد حالا این دختر سالها بعد که میشود مادر دیگر وصف پذیر نیست....

گاهی از ته دل به فکر هم باشیم بد نیست....شاید کسی این دور و برها سفره غذایش پر باشد ولی سفره قلبش پر و پیمان نباشد...