خدایا ممنون که زنده ام واقعا... امروز 2 بار مرگ  رو حس کردم....هنوزم دست و پام میلرزه.

سلامتی بهترین نعمته

زنده بودن چیز دیگه است...

اونم وقتی مرگو احساس کرده باشی.

خدایا مرسی واقعا به خاطر اینکه زندم

بعدا نوشت:بعضی نظرات واقعا آدمو امیدوار میکنن به اینکه هنوزم تو این دنیای به این قشنگی آدمای با فکرای قشنگ هم هستن...فقط نمیدونم چرا هر نظر و فکر قشنگی توی این وبلاگ به شکل نظر خصوصی میاد...

مخاطبای عزیز،حیفه نظرای خوبو فقط 1 نفر بخونه...خوشحال میشم اگه اینجور نظراتو خصوصی نذارین:)

1 ذره بعدتر نوشت:مخاطب عزیز،من از بحثی که داشتیم میکردیم ناراحت نشدم...من از اسمی که به عنوان اولین نظر توی اون پست گذاشتید خیلی ناراحت شدم، خوب نیست که انقدر راحت درباره هم قضاوت کنیم،همین.

و اما 1 چیزه دیگه : افکار آدما میتونه خیلی متفاوت باشه ، و بعضی ازین افکار یا درد دل ها یا دلنوشته ها یا هر چیز دیگه ای میتونه به دید عده ای خوش آیند باشه و به نوعی حرف دل اونا هم باشه اما این به این مفهوم نیست که با تمام افکا اون آد یا گروه خاص موافق باشیم، بنابراین میتونم بهتون اطمینان بدم که اصلا ازینکه با 2 اسم نظر گذاشتید شوکه نشدم، و همچنان درمورد شخصیتتون قضاوتی نمیکنم،کاری که شما نباید میکردید قضاوت بی جا بود و این بود دلیل ناراحتی من.

به هر حال ممنون که هر از گاهی سری میزنید:)