نمیدانیم چرا بعضی وقت ها دلمان میخواهد بگوییم غلط کردیم که پزشکی قبول شدیم. همچین میریم تو فکر که آخه مگه رشته قحطی بود؟؟؟
اصلا همین کلمه رو میبینید؟ منظورم این کلمه ((قحطی))هست.
خدا نکنه من بگم راستی با ق بود یا با غ؟؟؟
دیگه چیییی میشه ه ه ه ه...
اصلا کی گفته هر کی پزشکی میخونه باید از کره مریخ اومده باشه؟؟؟
نه میخوام ببینم کی گفته؟؟؟؟
چرا همه فکر میکنن دانشجوی پزشکی 2 تا شاخ گنده داره؟؟؟؟؟
اصلا چرا فکر میکنن تو هر رشته ای باید ماهر باشه؟؟؟؟
اصلا کی گفته کسی که تا حالا 1 بارم پشت ماشین نشسته باید دور 2 فرمون بلد باشه؟؟؟ هیچ کس....
امااااااااا
خدا نکنه ظرف بفهمه داری پزشکی میخونی... دیگه کاری نداره که تو تاحالا یه بارم این کارو  کردی یا نه... فقط میخنده


آقای مربی بهم میگه دور 2 فرمون برو...خوب  تو آیین نامه خونده بودم ولی ولی عملی ماهر نبودم...آخه درسته که بهم بخنده؟؟؟
آخه میخوام یکی بهش بگه جون زهرا ماشین یه بار خاموش کرد؟؟؟ دفعه دوم که دور 2 فرمون زدم خوب دور نزدم؟؟؟
آخه این چه کاریه؟؟؟؟؟؟
هان؟؟؟؟
نه بگو این چه حرفیه....
از ماشین پیاده شده میگه حالا یاد میگیری یواش یواش... میخنده میره...(دوستان کاملا با منظور خندید... بسی واضح بود)

حالا بگذریم که از 2 ساعت آموزش فقط 45 دقیقه راننگی کردیم بقیشو داشت فک میزد....
یعنی فقط خواستم نجابتم رو حفظ کنم وگرنه جلو بابام 2 تا بارش میکردم انقدر روش زیاد نمیشد...
بابایی که تا اومد خونه گفت 1 زنگ بزن آموزشگاه تا من تکلیفمو با مدیرش روشن کنم...
آخه حالا مربی آشنا هم هست... اگه غریبه بود حالا 1 چیزی....
همچین دوست دارم خفش کنم که نگو


سوتی نوشت: البته یه سوتی خیلی گنده دادم آقای مربی بهم گفت صندلیتو میزون کن... منم با اعتماد به نفس کامل جا سیگاری رو گرفتم میپیچونم میگم چرا صندلی  تکون نمیخوره
یعنی اگه راننده خانم بود انقدر میخندیدم که باید با کاردک از کف ملشین جمعم میکردن

کوچولو نوشت:2 شب پیش رفتیم پارک... یکی از اقوام دور زل زده بود در تمام مدت ول هم نمیکرد...
آخر سر گفتم چیزی شده؟
میگه نه ... تو خانم دکتر شدی دارم ذوق میکنم
نکته کنکوری: ازین به بعد کسی تو خیابون بهتون زل زد فکر بد نکنید شاید داره ذوقتونو میکنه

خانمی نوشت: همین الان یه خانمی با چادر من... رو سجاده من... لطف کردن دراز کشین که یه خواب مفصلی برنیعنی الان دارم خانمی میکنم داد نمیزنمخب آخه گناه هم داره... بی خیال
آخر نوشت: حالا بذار ببینیم بابا جونی حال این آقای مربی رو میگیره یا آخر مشمول مثال بچرخ تا بچرخیم میشیم